• Автор: sidney
  • Автор: 16-02-2018, 23:37
Шчасце, калі цябе разумеюць
Шчасце, калі цябе разумеюць
https://politring.com/uploads/posts/2018-01/1516652575_ffac34fd8d26cea3a9813836f58a8d7b.jpg
З пошты галоўнага рэдактара «СБ»

Паважаны Павел Iзотавiч!

Звяртаецца да вас Рэгiна Ластоўская. Я працуючы пенсiянер СШ № 2 г. Паставы. Да пенсii працавала настаўнiцай гiсторыi, намеснiкам дырэктара па выхаваўчай рабоце. Цяпер, а правiльней, на працягу амаль 30 год з’яўляюся кiраўнiком музея баявой i працоўнай славы школы. Мае бацькi ўсё жыццё адпрацавалi ў мясцовым калгасе “Запаветы Iльiча”. Яны стаялi каля вытокаў яго стварэння ў 1949 годзе (мы ж з Заходняй Беларусi). Бацька, ветэран вайны, працаваў бухгалтарам калгаса, мацi — звеннявой па льне. Мой бацька i я — члены КПСС, чым даражу i сёння. Галоўная мая мэта — выхаванне патрыятызму.
Я напiсала такі ўступ, каб не быць перад вамi, Павел Iзотавiч, “катом у мяшку”. Вырашыла напiсаць вам, праслухаўшы двойчы дыялог Прэзiдэнта з прадстаўнiкамi СМI i г. д. Справа ў тым, што да Прэзiдэнта я не “дастукаюся”, усё роўна маё пiсьмо пойдзе “па руках”. А я хачу напiсаць вам аб тым, што калiсьцi ледзь не каштавала мне жыцця.

Я ўсiмi рукамi супраць адкрыцця ў Беларусi нацыянальнага ўнiверсiтэта. Паверце, ён будзе не нацыянальны, а нацыяналiстычны, з дыскрымiнацыяй значнай часткi насельнiцтва Беларусi. Такое назiраецца ў блiзкiх да майго раёна прыбалтыйскiх суседзяў. У такую ВНУ пойдуць на вучобу ў асноўным дзецi “свядомых” або iм спачуваючых. Я на практыцы бачу: калi да мяне ў музей прыходзяць экскурсанты з нашай або iншых школ, я задаю пытанне: “На якой мове весцi экскурсiю?” 95% просяць — на рускай. Я спрабавала весцi экскурсiю, не пытаючыся, на беларускай мове. Часта гэта прыводзiла да таго, што праз некалькi сказаў мяне спынялi пытаннем, што азначае тое або iншае слова. Бачачы такiх экскурсантаў, разумею, што яны нiколi не пойдуць паступаць у нацыянальны ўнiверсiтэт. А “свядомыя”, надзейна ўмацоўваючыся ў нашай адукацыi i культуры, там, дзе выхоўваецца маладое пакаленне, спяць i бачаць, як ствараюць нацыянальную (толькi з беларускай мовай) ВНУ. Так iх кадры раздробленыя па навучальных установах. А тут, у нацыяналiстычнай ВНУ, у iх будуць аб’яднаныя сiлы. Усе нашы сучасныя ВНУ — не без беларускай мовы.

А зараз я хачу на прыкладах паказаць, чаму я на 100% супраць стварэння такiх ВНУ (маю на ўвазе нацыянальны ўнiверсiтэт). Да Прэзiдэнта на той сустрэчы з прапановай аб стварэннi падобнай ВНУ звярнулася дэпутат Палаты прадстаўнiкоў, здаецца, старшыня рэспублiканскага ТБМ. На шчасце, я не запомнiла яе прозвiшча, iмя. Непатрэбнымi матэрыяламi я нiколi не забiваю галаву. А што такое зараз ТБМ? Гэта фiлiял БНФ i з гэтага разраду партый. Лiчу, што “свядомыя” надзейна ўмацавалiся ў адукацыi i культуры. Не разумею, чаму ў Мiнску гэтага не бачаць. З тэлевiзара, радыё чуеш словы: “iмпрэза”, “спадары”, “гульцы”, “унёсак”, “квiты” i г. д. Народ гэтых слоў не разумее. Часта ў мяне як у настаўнiцы суседкi пытаюцца, што азначае тое цi iншае слова. Якая ж гэта беларуская мова, калi народ не разумее, што азначаюць так званыя беларускiя словы? Вы зайдзiце да мяне ў музей. Сярод экспанатаў у нас захоўваецца не адзiн “квiт”, аформлены беларускiмi нацыяналiстамi, якiя супрацоўнiчалi з гiтлераўцамi. Чаму забыта слова “бiлет”, куды яно падзелася? Нават “квiткавы” сайт створаны.

А зараз раскажу, якое дачыненне маю да ТБМ, чаму я iх так добра ведаю.

У канцы чэрвеня 1989 года ў Вiльнюсе (не атрымаўшы дазволу ў Беларусi) на Устаноўчым з’ездзе быў створаны БНФ. Эйфарыя бэнээфаўцаў перакiнулася на пачатак лiпеня 1989 года. А ў гэты час у Мiнску праходзiў iншы Устаноўчы з’езд па стварэннi ТБМ. Я была ў водпуску на вёсцы. Мяне выклiкалi ў школу, уручылi камандзiроўку на гэты з’езд. Я нават не ведала, хто мяне туды накiроўвае. Пасля даведалася, што раённае кiраўнiцтва. Другiм дэлегатам ад раёна быў мастак, якога я ведала па тым, што ён афармляў малюнкi ў маiм музеi. У Мiнску нас засялiлi ў гасцiнiцу. Мерапрыемствам кiраваў, старшынстваваў Н.С. Гiлевiч. Толькi ў зале я зразумела, у якi “кацёл” трапiла. Наш мастак аказаўся “сваiм” сярод “свядомых”.

Ён сядзеў у зале далёка ад мяне. Увогуле 75—80% залы i складалi “свядомыя”. Сярод iх было шмат тых, хто толькi што прыехаў з Вiльнюса, стварыўшы БНФ. Праз кожныя 20—25 хвiлiн работы зал дружна ўскокваў, выкiдваючы ўперад па-гiтлераўску руку i крычучы: “Жыве Беларусь!”. Азiраючыся, не ўскокваючы з вiтаннем, я бачыла, што ў зале сядзяць адзiнкi. З-за трыбуны ўсе выступалi па-беларуску. Гэта былi толькi беларускiя словы. Пра вымаўленне iх я скажу далей. Адзiн выступаючы паспрабаваў прывесцi цытату У.I. Ленiна на рускай мове. Гвалтам большасць залы заставiла таго выступаючага на хаду пераводзiць словы з рускай на беларускую мову. Канешне, ён у гэтым заблытаўся, каля мiкрафонаў па зале ланцугом выстройвалiся прабэнээфаўцы i гаварылi на беларускай мове, як iм здавалася.

Зраблю адступленне. У нашай сям’i я з нараджэння чула беларускую мову. Мая матуля, хоць нарадзiлася, вырасла i вучылася ў школе ў Лiтве, валодала не толькi лiтоўскай мовай, але таксама ж цудоўна гаварыла па-беларуску, без акцэнту. Пры размове па тэлефоне нас часта блыталi. Вымаўленне ў мяне чыстае, беларускае. Калi я ў пачатку 80-х на “Беларускай маладзёжнай” заняла першае месца ў вiктарыне, была ўзнагароджана пяцiдзённай паездкай у г. Ленiнград. Пасля вяртання на радыё запiсалi iнтэрв’ю са мной аб уражаннях ад паездкi. Там сабралi рэдакцыю “Беларускай маладзёжнай” паслухаць, як трэба вымаўляць беларускiя словы. Я i зараз, напрыклад, у нашым Вiцебску не магу спакойна адысцi ад кiёскаў, прадаўцоў магазiнаў, якiя просяць мяне сказаць яшчэ што-небудзь па-беларуску. У тэатры я кожны раз выседжваю толькi адзiн акт, а пасля iду з тэатра, не выношу вымаўлення. Напрыклад, калi “беларусяць”, гаворачы: “Садайце, дзэцы!” Цяжка слухаць, як чысты беларус гаворыць па-руску. Але яшчэ цяжэй слухаць беларускiя словы без правiльнага вымаўлення.

Вяртаюся зноў на той Устаноўчы з’езд ТБМ у 1989 годзе. Там мяне ўбачыла жанчына, якая таксама не падымалася на гiтлераўскi ўздым рукi. Яна нават перасела да мяне. Я ёй сказала, што так нарэзала мне слых iх бязглуздае вымаўленне, што калi б гэты з’езд доўжыўся яшчэ дзень, то мяне не трэба забiваць фiзiчна, а ад гэтага вымаўлення мяне б “вынеслi ўперад нагамi”. “Публiка”, якая сядзела ззаду, убачыла, што я не ўстаю. Мне зрабiлi заўвагу, сказалi, што БНФ (заўважце, што пра ТБМ нiхто там не гаварыў) вельмi патрэбная новая арганiзацыя. Я выказала недавер. Тады яны, як сектанты, пераслалi мне кнiгу, якую пасля азнаямлення папрасiлi вярнуць. Аказалася, што гэта была праграма БНФ. Адно парадаксальна: надрукавана была на рускай мове. Я не спрачалася, а пастаралася ў блакноце занатаваць тыя палажэннi, якiя паказвалi сапраўдны характар гэтай новай арганiзацыi.

Запомнiўся на з’ездзе эпiзод, калi з залы запыталi ў Нiла Сямёнавiча, чаму ён не ўстае, каб прывiтаць чарговы выкiд рукi. Ён, хоць i сам быў стваральнiкам БНФ, адказаў, што за сваё жыццё ён шмат уставаў, кагосьцi i штосьцi вiтаючы: “А зараз дазвольце мне самому рашаць, уставаць мне цi не ўставаць!”

Калi я вярнулася дахаты, тут жа напiсала ў раёнку артыкул (я ўсё жыццё — няштатны карэспандэнт) аб уражаннях ад з’езда. Канешне, я не прамiнула ўспомнiць аб новай арганiзацыi БНФ i прывяла для прыкладу палажэннi iх праграмы.

Праз некалькi дзён да нас у вёску прыехаў з Паставаў знаёмы мужчына. Бацькi майго тады дома не было, а толькi былi мы з матуляй. Гэты чалавек, пастаянна жартаўлiвы, быў на гэты раз вельмi сур’ёзны. Ён папрасiў мяне больш нiколi ў раёнку такога не пiсаць. Я ўспрыняла гэта як яго чарговы жарт. А мужчына сказаў, што ён не жартуе, што тыя, каму не спадабаўся мой артыкул, рыхтуюць маё забойства. Ёсць ружжо i жакан. Я з паляўнiчымi справы не маю, нават ненавiджу iх занятак у наш час. Але жаканам у суседняй вёсцы была застрэлена нi ў чым не вiнаватая жанчына. Памерла яна ад вялiкай страты крывi. Патрон гэты я ведала. Мужчына сказаў, што за забойства падрыхтавана 120 рублёў (на той час). Я яшчэ пажартавала, што мала ацанiлi маё жыццё. Мужчына зноў сказаў, каб я не жартавала, i дабавiў, што затрымка толькi за выканаўцам. Мужчына сказаў, што ён па-добраму папярэджвае мяне. Пасля гэтага ён пайшоў з хаты. Толькi тады я нарэшце зразумела, што са мной сапраўды не жартуюць. “Свядомыя” пойдуць на ўсё, толькi б iм не перашкаджалi. Напэўна, з месяц пасля гэтага я, iдучы па вулiцы, насцярожвалася. Мне здавалася, што з-за вуглоў хат выглядае дула ружжа. Але праз кароткi час я ўсё-такi напiсала ў раёнку i расказала, на што здольны “свядомыя”. Пасля я была ў Мiнску на нейкiм семiнары, дзе выступаў М. Ткачоў. Калi аб’явiлi, хто ён, я дэманстратыўна паднялася i выйшла з залы. За мной выйшаў адзiн з прысутных. Мы былi знаёмыя. Я коратка расказала мужчыне аб усiм, ён вярнуўся ў залу, i мае сябры атакавалi М. Ткачова пытаннем, чаму яго сябры iдуць на крайнiя меры. Той, канешне, сцураўся, што яны могуць так дзейнiчаць, сказаў, што гэта не iх метады. А ў мяне шмат нервовых клетак забралi iх метады.

Прайшлi гады. Чытаю ў раёнцы аб пасяджэннях раённага ТБМ. Чытаю прозвiшчы прысутных, а там — “свядомыя” i iм спачуваючыя. Аднойчы я некаторым з iх сказала: “А я ж была дэлегатам Устаноўчага з’езда ТБМ, я стварала яго. А нiхто нешта мной не цiкавiцца”. Сказала, канешне, знарок. Да сённяшняга дня — цiшыня. Каб я з’явiлася на iх пасяджэннi, то ўсё б iм парушыла.

У 1993 годзе да нас у Паставы з’ехалiся “свядомыя”, каб адсвяткаваць юбiлей БНФ. Я падрыхтавала дакументы з музея i такую “свiнню” iм падлажыла, выступiўшы, што яны пасля паведамiлi старшынi райвыканкама Чэпiку В.В., што ўсё ў iх было б добра, каб не Ластоўская i Пакоў (Пакоў Г.М. — ветэран вайны, настаўнiк). А Чэпiк В.В. пасля праз дырэктара нашай школы папрасiў нам за гэта падзякаваць.

ТБМ — фiлiял БНФ. I ВНУ будзе не нацыянальная, а нацыяналiстычная. Думаю, што я, дачка ветэрана вайны, маючы вялiкi жыццёвы вопыт, напiсаўшы гэта доўгае пiсьмо, змагла данесцi тое, што не патрэбна ў Беларусi ствараць цэнтр нацыяналiзму.

У адной з перадач на беларускiм тэлебачаннi таксама абмяркоўвалi гэтую тэму. Хвала Богу, што ўсе разумныя мужчыны, розныя па духу, гаварылi, выказваючы мае думкi. А дэпутатка — ТБМаўка засталася са сваiмi iдэямi ў адзiноце.

З павагай, Р.Н. Ластоўская, Паставы
  • Автор: sidney
  • Автор: 16-02-2018, 20:10
Концлагерь «Динамо» против барбершопа «Чекист»
Недавний «наезд» группы националистов на барбершоп «Чекист», хоть и был лишь эпизодом в ряду атак против тех, кто не разделяет их идеи и ценности, но наделал немало шума в интернете и сделал хорошую рекламу заведению.

Сейчас, уйдя с первых полос новостных лент, конфликт продолжается – националисты пытаются заблокировать работу неугодной им парикмахерской, отправляя фейковые запросы в систему онлайн-заказа, расклеивают поблизости от заведения распечатанные на дешевом принтере плакаты с изображением злодеяний сталинских чекистов, которые, по их  мнению, должны служить ему антирекламой. Про рекламный эффект кампании против «Чекиста» я уже писал, теперь – немного о тех «воинах света, воинах добра», которые ее развязали.
Да, в СССР в сталинские годы имели место репрессии. При том, что их масштаб до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий историков и политиков, сам факт никто не отрицает. Как не подлежит сомнению и то, что самое активное участие в них принимали органы НКВД. Но, подобно любой полицейской структуре или спецслужбе, это они были лишь инструментом государственной политики.
Согласитесь, нелогично обвинять в совершении преступления оружие, из которого был сделан выстрел. Была еще власть, готовая проливать кровь, была пропаганда, кричащая о заговорах, происках врагов народа, были активисты, выходившие на митинги с призывами покарать, расстрелять, уничтожить, были миллионы простых граждан, тихо писавших доносы. И именно на таких обывателях и активистах – основная часть вины за каждую загубленную жизнь. Особенно, если речь идет не о большой политике, а о судьбах таких же граждан.
Если отбросить идеологические пристрастия, очевидно, что сейчас в роли таких активистов и стукачей оказались вовсе не мирные парикмахеры, просто пытающиеся заработать собственным трудом, а именно националисты, пытающиеся всеми силами испортить жизнь всем, кто не разделяет их идеологию и осмеливается это демонстрировать. К счастью, власть в нашей стране, пусть и авторитарная, но особой кровожадностью не отличается и чекисты 21 века вовсе не горят желанием устраивать массовые репрессии по доносам националистов.  Вот и приходится им ограиничваться мелкими пакостями и мечтать о том, как развернутся, дорвавшись до власти.
Вот, например, мечты одного из организаторов травли, рассуждающего перед видеокамерами о тысячах замученных “крывавай гэбней” белорусов, судимого и отсидевшего за разжигание межнациональной розни Эдуарда Пальчиса, двуногого “Джона Сильвера” белорусской блогосферы.
Концлагерь «Динамо» против барбершопа «Чекист»


 
 
У Эдика язык без костей, работает быстрее, чем мозг. Эта особенность организма уже стоила ему нескольких месяцев в КПЗ, но, видимо, они прошли даром – он продолжает, не стесняясь, вываливать перед окружающими свои самые сокровенные и дурно пахнущие мысли.
Имеющий диплом историка Пальчис знает, о чем говорит. После чилийского военного переворота 1973 года, глава путчистов Аугусто Пиночет организовал на центральном стадионе Сантьяго концлагерь, в котором содержались около 40 тысяч человек.
Со времени пиночетовского путча прошло почти полвека, помнят его немногие. Поэтому постараюсь обрисовать перспективу власти “по методу Пиночету”, о которой мечтает Пальчис. Парламент распущен, распущены даже местные советы, многие партии запрещены, в стране десятки тысяч политзаключенных, тысячи людей убиты или пропали без вести. А в шаговой доступности от вокзала, площади Независимости и Купаловского театра, в мирном и уютном центре Минска, там, где было одно из любимых мест отдыха горожан – концлагерь!
Пусть сейчас это – не более, чем бред больного тяжелой русофобией и антикоммунизмом человека. Но именно такие откровения дают четкое представление об истинных намерениях белорусских националистов. Никакой свободы и демократии не будет. Будет репрессивный режим, жестоко расправляющийся с политическими противниками и идеологическими оппонентами. Для этого уже есть все предпосылки – идеологическая база, пропаганда, создающая образ врага и натравливающая одних граждан страны на других, активисты, занимающиеся пока мелкой травлей, но мечтающие перейти к погромам. Не хватает только власти.
С. Глазьев: "Камни возопили!"

Если для защиты своего завода предприниматель идёт на роковое для себя преступление и открыто применяет оружие, обвиняя руководящих работников прокуратуры в посягательствах на свою собственность, то это означает патологическую дисфункцию системы управления. Если бы не данное им в прямом эфире интервью, то мотивы этого преступления остались бы незамеченными — так же, как незамеченными остаются тысячи неадекватных решений, ежедневно принимаемых нашими органами власти вопреки их функциональным обязанностям. Их жертвы не пытаются бороться с системой, а делают вид, что ей подчиняются, или уезжают из страны.
Если в отношении этой трагедии ещё предстоит расследование, то в отношении хронической дисфункции макроэкономической политики сомнений никаких нет. Органы макроэкономического регулирования принимают неадекватные решения, не неся при этом никакой ответственности за их результаты — даже если они вынуждают предпринимателей совершать преступления ради сохранения своего бизнеса или создают коррупционную среду в самих регулирующих органах. Вопиющим примером является денежно-кредитная политика.
Центральный банк, по Конституции ответственный за устойчивость национальной валюты, бросает её в свободное плавание. Контролирующие Московскую биржу спекулянты устраивают обвал обменного курса рубля, получая до триллиона рублей прибыли на дестабилизации макроэкономической ситуации. Девальвация вызывает инфляционную волну, обесценивающую доходы и сбережения граждан. Всё списывают на падение нефтяных цен, хотя ни одна из стран-экспортёров нефти не допустила подобного обрушения своей национальной валюты.Вопреки здравому смыслу, руководитель ЦБ заявляет о том, что всё это призвано демпфировать внешние шоки. В действительности спекулянты используют подобные шоки для раскачки курса рубля, который становится одной из самых нестабильных валют мира. На фоне его самой высокой в мировом масштабе обеспеченности золотовалютными резервами это выглядит полным абсурдом.Далее, вопреки международному опыту и тому же здравому смыслу, ЦБ резко поднимает ставку рефинансирования, останавливая кредитование производственной сферы. Банкротятся тысячи предприятий, останавливаются инвестиции, падает производство, снижаются доходы населения. А с высоких трибун государственной власти ангажированные депутаты заявляют про смелые и единственно правильные решения.Разберём эту ситуацию с точки зрения теории управления. Объективные факты, доказанные фундаментальной наукой, таковы.— ЦБ принимает решения, противоположные его функциональным обязанностям. Имея сверхнормативные валютные резервы, он открыто отказывается обеспечивать устойчивость национальной валюты. Следствием этого решения становится обрушение курса вдвое ниже объективно обусловленного фундаментальными факторами уровня, что разгоняет инфляционную волну.— ЦБ не обращает внимания на очевидные признаки манипулирования валютным рынком со стороны спекулянтов, аффилированных с Московской биржей. Уже три года они раскачивают курс рубля, придавая ему рекордную среди других валют мира волатильность.— Подняв ставку рефинансирования втрое выше средней рентабельности производственной сферы, ЦБ остановил трансмиссионный механизм банковской системы. Вместо того чтобы трансформировать сбережения в инвестиции, она стала отсасывать деньги из реального сектора, перегоняя их на валютный рынок и далее в офшоры.— Отказываясь выполнять функции кредитора последней инстанции, ЦБ пошёл по пути банкротства неаффилированных с ним коммерческих банков, что привело к утрате сбережений и активов сотен тысяч физических и юридических лиц на 4 трлн. рублей.— Наконец, ЦБ прекратил кредитование экономики и изъял из неё 8 трлн. рублей. Тем самым он усугубил негативное влияние внешних санкций, повлекших отток 200 млрд. долл. кредитов и инвестиций.Таким образом, начиная с 2013 года, политика ЦБ диаметрально противоречила всем его законодательно установленным обязанностям и общепринятым в мировой практике функциям мегарегулятора.Для прикрытия её неадекватности руководство ЦБ частично подменило понятия: стабильность национальной валюты стало трактовать как низкий рост потребительских цен; вместо устойчивости обменного курса рубля акцент был сделан на объёме валютных резервов; развитие банковской системы стало интерпретироваться как её чистка от проблемных банков; понятие трансмиссионного механизма стали применять не к банковской системе, а к денежно-кредитной политике, сведя его к рассуждениям о позитивном влиянии повышения процентных ставок на снижение инфляции.Загнав экономику в стагфляционную ловушку, ЦБ стал предпринимать «героические» усилия по «таргетированию» инфляции, оставив экономику без кредита и пожертвовав её ростом. Достигнутое путём сжатия спроса снижение инфляции носит временный характер, так как платой за сокращение кредита становится втягивание экономики в порочный круг деградации: повышение ставки процента — сжатие кредита — сокращение инвестиций — падение технического уровня — снижение конкурентоспособности — девальвация рубля — повышение цен.Общий ущерб от экзотической (из крупных экономик мира только Бразилия проводит под давлением США и МВФ подобную политику — с катастрофическими социально-экономическими последствиями) политики ЦБ оценивается в более чем 15 трлн рублей недопроизведённой продукции и 10 трлн рублей несделанных инвестиций.К этому следует добавить трёхлетнее падение доходов и обесценение сбережений граждан, банкротство десятков тысяч лишённых доступа к кредиту предприятий, потерю доверия к рублю и утрату им статуса региональной резервной валюты в ЕАЭС.Неадекватность политики ЦБ дезориентирует работу всей государственной банковской системы. Пользуясь бесконтрольностью, госбанки установили рекордную в мире банковскую маржу, наживаясь на высасывании доходов из предприятий реального сектора и раздувании финансовых пузырей. Они фактически свернули кредитование производственных инвестиций, сделав целью своей деятельности извлечение краткосрочной прибыли, из которой уплачиваются гигантские бонусы руководителям.Приближённые к последним рейдеры захватывают обанкротившиеся из-за ухудшения условий кредитования предприятия, а их собственники отправляются на тюремные нары за несговорчивость с кредиторами. Государственная банковская система работает в частных интересах контролирующих её кланов, присвоивших себе полномочия распоряжения государственным капиталом и судьбой частных предприятий, рискнувших взять кредиты.Доля производственных инвестиций в активах банковской системы упала до 5%. При сокращении объёма внешней торговли почти вдвое пятикратно вырос размер валютных спекуляций, уже на порядок превышающий объём ВВП России. Руководство ЦБ развернуло деятельность банковской системы в направлении, диаметрально противоположном её целевому назначению: вместо того, чтобы трансформировать сбережения в кредитование развития производственной сферы, банки высасывают из неё деньги, направляют их на валютно-финансовые спекуляции и далее за рубеж.Сам ЦБ выкачивает деньги из банковской системы посредством открытия депозитных счетов и эмиссии своих обязательств под 7% годовых, кредитуя одновременно под 0,5% годовых несколько приближённых коммерческих банков. Последние, как показало банкротство банка «Открытие», использовали полученные от ЦБ сотни миллиардов рублей для захвата при его поддержке «проблемных» банков с целью присвоения их активов и вывода отжимаемых из них денег в офшоры. Крах этой финансовой пирамиды выявил недостачу более полутриллиона рублей исчезнувших кредитов ЦБ, которая теперь компенсируется новыми вливаниями из бюджета и других государственных источников.Несмотря на всё это, Госдума высоко оценила работу ЦБ, вновь утвердив его председателя рекордным большинством голосов. Подобных примеров положительной оценки провальных результатов деятельности государственных регуляторов не счесть. Особенно они характерны для результатов крупномасштабных реформ, навязывавшихся стране из-за рубежа. Перечислим некоторые из них.— Реформа системы технического регулирования отменила государственный контроль качества выпускаемой и импортируемой продукции, вследствие чего потребительский рынок завален негодными к употреблению товарами.— Реформа лесного хозяйства повлекла ликвидацию системы государственного контроля над состоянием лесов и условиями их эксплуатации, следствием чего стали бесконечные лесные пожары.— Реформа землепользования повлекла обезземеливание крестьян и появление латифундистов, варварски эксплуатирующих земельные угодья.— Реформа водного хозяйства настолько смягчила ограничения в использовании берегов водоёмов, что президенту страны приходится вмешиваться, чтобы защитить права людей на доступ к рекам и озёрам, не говоря уже о соблюдении экологических нормативов.— Реформа здравоохранения создала канал присвоения общественных денег безответственными страховыми компаниями, выступающими посредниками между государственным фондом обязательного медицинского страхования и государственными же медицинскими учреждениями.— Монетизация льгот лишила граждан заслуженных и честно заработанных привилегий и повлекла трёхкратное увеличение государственных расходов.— Ликвидация реформаторами платежей за загрязнение окружающей среды и экологических фондов оставила природную среду без должной государственной защиты.— Реформа электроэнергетики лишила страну важнейшего конкурентного преимущества — дешёвой, качественной и доступной электроэнергии, продажа которой стала источником наживы частных монополий.— Реформа валютного регулирования легализовала вывоз капитала, объём которого за последние два десятилетия составляет более триллиона долларов. До этого беспрецедентная в мировой истории приватизация государственных предприятий обернулась криминализацией экономики и превращением индустриально развитых регионов страны в кладбища заводов.Перечень этих разрушительных, по сути, реформ, за которые их инициаторы получили награды, активы, новые властные полномочия и прочие бонусы, можно продолжать. Очевидна рассогласованность обратных связей, ориентирующих систему управления на достижение целевых параметров. Хуже того, отрицательные результаты подкрепляются положительным стимулированием. Поэтому нет ничего удивительного в том, что система не способна решать сколько-нибудь сложные и жизненно важные задачи, стоящие перед нашей страной.Типичный пример — провальные результаты управления авиационной промышленностью. Обладая после распада СССР способностью производить всю линейку современных пассажирских самолётов, Россия сегодня летает на импортных. Причина заключается в том, что все составляющие государственной системы управления, ответственные за регулирование этой сферы деятельности, работают в интересах импортёров и против отечественной промышленности.Вместо того чтобы воспользоваться имеющимися конструкторскими и производственными заделами, а также кредитовать выпуск отечественных гражданских самолётов всех типоразмеров, госбанки закупают иностранные самолёты, передавая их в лизинг государственной же авиакомпании.С подачи российских министерств Евразийская экономическая комиссия, вопреки установленным функциональным обязанностям, освобождает ввозимые иностранные самолёты от уплаты таможенных пошлин и налогов. Только прямой экономический ущерб от этих решений для бюджета РФ оценивается в 8 млрд долл. Они противоречат указаниям президента России на восстановление технологического суверенитета в области серийного производства гражданской авиатехники, закрепляют критическую зависимость отечественного рынка гражданских авиаперевозок от импорта, 90% которого уже занято иностранными воздушными судами.Во всех сложных сферах деятельности существующая система управления демонстрирует свою неэффективность. Россия потеряла почти все рынки высокотехнологической продукции, за исключением военной техники и атомной энергетики, но данные исключения только подтверждают правило, так как эти сферы находятся под личным контролем президента.Установка главы государства перейти на инновационный путь развития выхолащивается в имитации бурной деятельности чиновников по раздуванию показушных проектов. Россия остаётся единственной страной в мире, где происходит абсолютное сокращение численности учёных и инженеров, снижаются расходы на НИОКР. Воспроизводство экономики переходит на иностранную технологическую базу.Из сказанного выше следует, что уровень сложившейся системы управления остаётся существенно ниже разнообразия объекта управления. Доставшийся в наследство от СССР народно-хозяйственный комплекс, даже после его изрядной деградации, остаётся сложнее, чем способность созданной в период «шоковой терапии» системы управления регулировать его воспроизводство.Неспособность системы управления решать сложные задачи вызвана, прежде всего, отсутствием ответственности должностных лиц за объективные результаты работы. Если реальный результат неотличим от его имитации, то вся управленческая вертикаль подвергается быстрой коррозии. Кадры подбираются не по профессиональным качествам, а по принципу «свой-чужой» и параметрам личной лояльности. В результате в системе управления нарастает некомпетентность, которая оборачивается коррупцией. Место высококвалифицированного персонала занимают так называемые «команды», которые на поверку часто оказываются организованными преступными группами.Система управления достигла такой степени деградации, что отторгает попытки её усложнить как централизованными директивами, так и системными нововведениями. Так, она оказалась неспособной выполнить указ президента «О долгосрочной государственной экономической политике», отторгла она и принятый по его инициативе закон о стратегическом планировании. Последний так и не введён в действие, поскольку правительство оказалось неспособным обеспечить его исполнение. Также буксует многократно провозглашённое проектное финансирование, а ЦБ свернул специальные инструменты рефинансирования, предназначенные для целевого кредитования социально значимых видов деятельности.Фактически система управления экономикой утратила целостность, а её отдельные фрагменты стали обслуживать интересы влиятельных кланов и зарубежных центров влияния. На примере политики ЦБ видно, как работает симбиоз этих интересов. Вашингтонские финансовые организации дают рекомендации на самоуничтожение важнейших элементов регулирования экономики. А аффилированные с ЦБ «команды», руководящие банковской системой, используют самоустранение регулятора от выполнения своих функциональных обязанностей и инсайдерскую информацию для манипулирования рынком в целях извлечения сверхприбыли.В итоге страна сбивается с траектории экономического роста, попадая в стагфляционную ловушку, а «командиры» получают астрономические доходы и скрываются в офшорных юрисдикциях.Аналогичные примеры можно видеть повсеместно. Отмеченная выше дисфункция системы управления авиапромом произошла вследствие того, что часть её звеньев переориентировалась на обслуживание частных интересов, которые стали предметом манипулирования со стороны иностранных конкурентов. Европейский консорциум «Аэробус» и американский «Боинг» платят щедрые комиссионные за возможность с минимальными издержками занимать российский рынок. Все участники этого процесса получают свою часть прибыли, при этом с внутреннего рынка вытесняется собственная техника.Чтобы привести систему управления развитием экономики в соответствие с целевыми параметрами, установленными президентом России, необходимо восстановить её стержень: механизм прямой ответственности всех органов государственного регулирования и их должностных лиц за достижение целевых параметров социально-экономического развития страны должен стать сквозным в системе управления. Начинать при этом надо с федеральных органов власти.В 2002 году автором этой статьи был подготовлен и внесён в Госдуму проект закона «Об ответственности органов исполнительной власти за уровень и качество жизни населения страны». Он был призван заполнить законодательный вакуум, связанный с определением напрямую вытекающего из Конституции права граждан на достойную жизнь и свободное развитие. В законопроекте впервые в правовой практике современной России вводились критерии уровня и качества жизни — система из шестнадцати объективных показателей и процедура достижения целевых ориентиров уровня жизни. Проект закона описывал процедуру переговоров между государством, бизнесом, общественными и профессиональными объединениями по выработке соответствующих соглашений.Законопроектом предусматривалась норма, согласно которой за невыполнение или ненадлежащее выполнение этих соглашений стороны политического процесса несут ответственность. Если в стране допускается снижение уровня жизни и не выполняются установленные соглашением целевые нормативы повышения уровня жизни, это является основанием для ответственности федеральных чиновников — вплоть до отставки правительства.Подобный закон был принят в Челябинской области и за время действия неплохо себя зарекомендовал. В идеале такие законы должны охватывать всю систему управления, определяя целевой функционал каждого органа власти и устанавливая ответственность за его достижение. Так, закон о ЦБ должен быть дополнен обязательством мегарегулятора таргетировать не только инфляцию, но и экономический рост, занятость населения, а прежде всего — рост производственных инвестиций.Сборка сквозного стержня ответственности органов исполнительной власти за результаты социально-экономического развития страны может быть проведена на основе внедрения упомянутого выше закона о стратегическом планировании. При его развертывании по сферам деятельности должны строиться отраслевые и региональные системы целевых показателей, за достижение которых призваны отвечать соответствующие органы государственной власти и управления. По результатам достижения плановых показателей должна оцениваться деятельность их руководителей.Принципиально важным является автоматизм механизма ответственности органов государственной власти и уполномоченных должностных лиц за объективные результаты своей деятельности. Хотя полной формализации соответствующих процедур добиться невозможно, необходимо минимизировать воздействие субъективного фактора. Если установлены факты срыва плановых показателей, недобросовестного исполнения обязанностей или принятия неадекватных решений, повлекших значительный ущерб общественным интересам, — санкции должны следовать незамедлительно и носить необратимый характер.Чтобы исключить круговую поруку, право мотивированно требовать отставки любого должностного лица должно быть предоставлено каждому гражданину, а также установлен упрощённый судебный порядок рассмотрения такого рода требований. Граждан также следует вовлечь в борьбу с коррупцией, гарантировав им автоматическое предоставление положенных благ в случае раскрытия с их помощью фактов вымогательства взяток.Наконец, самое главное — положительная обратная связь кадрового отбора. Критерием продвижения по службе должны стать положительные результаты работы, оценка которых носит комплексный и объективный характер. Для этого могут быть использованы современные информационные технологии автоматизированного расчёта рейтингов результатов деятельности должностных лиц на основании объективных показателей результатов их деятельности, экспертных оценок, общественного мнения.Процедура оценки должна быть защищена от воздействия заинтересованных лиц, быть открытой и коллегиальной, обеспечивая достаточно полную информированность принимающих решения кадровых комиссий. В зависимости от характера деятельности органов власти и управления она может строиться по-разному.К примеру, первые руководители не должны назначать своих заместителей. Если речь идёт о министрах, то их замов следует назначать не по представлению министров, а по рекомендациям кадровой комиссии, формируемой из числа независимых компетентных экспертов при президентской администрации. Самих министров следовало бы утверждать персонально по представлению главы государства в Госдуме. Советы директоров государственных корпораций должны также формироваться публично, через утверждение кандидатов в Госдуме по представлению правительства. Руководители государственных бюджетных учреждений федерального значения и их заместители могли бы назначаться по представлению профильных министерств соответствующими комитетами Государственной думы. Аналогичные процедуры назначения кадров целесообразно было бы внедрить в субъектах Федерации и в органах местного самоуправления.Система ответственности органов исполнительной власти должна дополняться механизмом ответственности участников государственно-частного партнёрства. Для этого тоже могут быть применены современные информационные технологии автоматического расчёта рейтингов добросовестности частных компаний на основе показателей выполнения ими государственных заказов, обязательств перед партнёрами и наёмными работниками, налоговых платежей и т.п. К различным формам сотрудничества с государством должны допускаться только компании с достаточно высоким рейтингом добросовестности.Перспективной формой государственно-частного партнёрства являются специальные инвестиционные контракты, предусматривающие взаимную ответственность органов государственной власти и частного бизнеса за достижение совместно устанавливаемых планов реализации инвестиционных проектов. Преимуществом в допуске к государственным заказам и закупкам, кредитам и налоговым льготам должны пользоваться предприятия с полной ответственностью их учредителей за результаты своей деятельности.В рамках сжатой газетной площади нет возможности изложить детальные рекомендации по созданию механизмов ответственности во всех органах государственной власти. Общий подход заключается в соблюдении принципов объективности, открытости, вовлечения общественности, использовании современных информационных технологий построения комплексных показателей результатов деятельности и рейтингов доверия.Конечно, для построения такой системы требуется время. Возможно, даже смена поколений управленческих кадров. Но приступать к ней необходимо немедленно.Сергей Глазьев, экономист, академик РАН Впервые опубликовано в газете «Завтра»
  • Автор: sidney
  • Автор: 16-02-2018, 10:07
Пророссийских публицистов судят в Минске: 20.01.2018 день 23

12:47 — Всё. Судья объявил судебное следствие законченным. В ответ на просьбу адвокатов позволить Шиптенко и Павловцу дать оставшиеся у них показания (судья ранее обещал предоставить им такую возможность) судья сказал, что все пояснения уже были даны. Возможность высказаться у обвиняемых, по его словам, еще будет. Возражения адвокатов он отверг.

Судебное следствие объявляется оконченным. Суд продолжится 22 января в 14.00, когда начнутся прения сторон.

12:40 — Ходатайство Марчук также поддерживает адвокат Дмитрия Алимкина Николай Хлебовец.

12:33 — Игнатенко поддерживает ходатайство Марчук. Она указывает на то, что Кирдун разъяснила, как эксперты выводят предмет речи: путем синтаксического разбора предложения предмет речи должен стоять в позиции подлежащего либо дополнения. «Мы произвели синтаксический разбор предложений одного текста. У нас слова „белорусы“ и его синонимов нет вообще. Подлежащим и дополнением чаще всего выступают „власти“ или „проводимая властями политика“. В текстах, вменяемых моему подзащитному, идет подмена понятия „власти“ понятием „белорусы“. Признание этого экспертного заключения легитимным опозорит нашу судебную систему, в первую очередь, перед российской экспертной общностью» (Игнатенко).

12:28 — «Таким образом, это эксперты, используя приемы искажения информации и её тенденциозного подбора, рассчитывая на то, что следователь не владеет истинной информацией и не способен к критическому мышлению, сформировали заведомо ложное заключение, за что предусмотрена уголовная ответственность» (Марчук).

12:20 — «Представители власти и чиновники не является ни социальной, ни какой-либо другой группой. Мало того, что эксперты представителей власти относят к „группе“, так они еще и расширяют предмет речи „власти“ до понятия „белорусы“» (Марчук).

12:17 — «Искажение исторической информации в трилогии эксперты приписывают кандидату исторических наук, основываясь на собственных „фоновых знаниях“ и представлениях об этих фактах» (Марчук).

12:15 — «Эксперты не указывают на наличие „гиперидентичности“ в трилогии, а это признак является необходимым для определения текста как экстремистского» (Марчук).

12:10 — «Если уж эксперты обратились к российской экспертной методике, то нужно было последовательно её применять, а не заменять на вольную интерпретацию» (Марчук).

12:05 — «Важнейший признак экстремистских текстов — это направленность негативных оценок автора на личность. Описание негативных действий и взглядов представителей группы без соотнесения их с личными качествами её отдельных представителей следует расценивать как критику» (Марчук).

11:59 — «Анализ коммуникативной ситуации обязателен для лингвиста и психолога: он включает особенности автора, особенности адресата, отношение между автором и адресатом. Кирдун (один из авторов экспертизы — EADaily), незаконно ознакомившись с заключениями Кукушкиной и Галяшиной (российский эксперт, проведшая исследование статей, приписываемых Павловцу и Шиптенко, и не нашедшая там никаких „признаков экстремизма“ — EADaily), так и не пояснила, почему по ее мнению, они не могли оценить коммуникативную ситуацию. Статьи были размещены на сайтах российских информагентств, и Кукушкиной и Галяшина более приближены к адресату этих публикаций, чем Кирдун, Андреева и Гатальская (остальные авторы белорусской госэкспертизы — EADaily). По вопросам формирования „групп“ эксперты дают противоречивые показания, в экспертном заключении это вообще не отражено» (Марчук).

11:53 — «В методике говорится о привлечении к экспертизе специалистов в других областях: например, если в тексте идет речь об историческом или политическом конфликте, то должны быть привлечены историки, политологи, социологи» (Марчук).

11:51 — «Эксперты злоупотребили методом логико-семантического следования. У них таким методом может быть выведено сразу несколько утверждений, а в инструкции указывается, что оперировать следует лишь однозначно вытекающими значениями предложений, фраз и т. д.» (Марчук).

11:45 — Адвокат Марчук: Я внимательно изучила методику Кукушкиной (российский эксперт, специалист в области обнаружения «признаков экстремизма» в тексте, не обнаружившая таковых в статьях Павловца — EADaily), и хочу указать на принципиальные ошибки экспертов (не говоря уже о массе мелких). Недопустимо говорить о том, что может или не может вызвать тот или иной текст — это предмет экспериментального исследования, а не лингвистической экспертизы. При этом у обвиняемых в заключении написано «данный текст может вызвать то-то и то-то».

11:42 — Павловец просит приобщить к делу опубликованный «Советской Белоруссией» ответ главного редактора издания Павла Якубовича на вопрос, как он относится к идее возвести бело-красно-белый флаг в ранг историко-культурных ценностей. Якубович рекомендует ориентироваться в этом вопросе на ответы читателей. Следом за этим приводится один из таких ответов: бело-красно-белый флаг никакого отношения к истории Белоруссии не имеет. Якубович: вот как считают наши читатели. Прокурор не возражает. Судья: приобщить.

11:36 — Адвокат Игнатенко попросила также приобщить сведения о направлении копий квитанций авторам журнала «Новая экономика» со стороны Шиптенко в рамках его отчета перед авторами о том, куда были направлены переведённые ими средства. Квитанции показывают, что деньги вносились на счёт журнала.

11:29 — Павловец зачитывает статью из газеты администрации Александра Лукашенко «Советская Белоруссия» — письмо в редакцию учительницы-пенсионерки, которая заявляет, что в Белоруссии ни в коем случае нельзя открывать белорусскоязычный вуз, так как он станет точкой распространения националистических идей. В письме рассказывается, как белорусский национализм формировался в конце 80-х, т. е. речь там идёт о тех же событиях, которые Павловец описывает в своей трилогии о белорусской идентичности. Прокурор не возражает против приобщения публикации к делу, судья даёт согласие на это.

11:22 — Адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук ходатайствует о приобщении к материалам уголовного дела распечатки из интернета, в которых речь и идёт о скорости чтения. Это к вопросу о скорости, с которой члены Республиканской экспертной комиссии изучили 9 статей Павловца (они потратили на это примерно шесть часов). Прокурор: возражаю. Судья: отказать, к делу не относится.

11:10 — Заседание началось. Адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко представляет для приложения к уголовному делу распечатанные из электронной почты «Новой экономики» квитанции о внесении денег, полученных Шиптенко от авторов с Украины на расчетный счет журнала «Новая экономика». Переведенные на счет редакции деньги тратились на оплату услуг типографии, оплату услуг сайта журнала, пересылку журналов авторам за рубеж. Прокурор не возражает: предоставленные документы подтверждают другие установленные в ходе судебного следствия обстоятельства. Судья: приобщить.
  • Автор: sidney
  • Автор: 16-02-2018, 10:03
Брадобреи и лицемеры. «Бархатный террор» Дмитрия Дашкевича
Главная политическая новость минувшей недели звучит забавно — Дмитрий Дашкевич сходил в барбершоп «Чекист».

Барбершоп — это парикмахерская, в которой стригут усы и бороды. Чекист — это, например, Феликс Эдмундович Дзержинский — суровый защитник рабоче-крестьянской революции из чрезвычайной комиссии — ЧК. По инерции чекистами называют и постсоветских «рыцарей плаща и кинжала», что, конечно, смешно.
А Дмитрий Дашкевич — это националист-фанатик. Усов и бороды у него нет, зато есть твердые убеждения: он ненавидит чекистов, как и всё, что связано с СССР.

Так вот, 9 января Дашкевич в компании настолько же безбородых, но принципиальных блогеров да дизайнеров — Эдуарда Пальчиса, Стася Карпова, Александра Чеботарёва отправились к парикмахерам, чтобы высказать несогласие с названием. За ними увязались и журналисты из демократических СМИ, которые вели видеотрансляцию.
 
На месте вся компания отработала приёмы владения кнутом и пряником. Хозяевам сперва объясняли — вы обанкротитесь, а затем советовали — измените название, и лучшие блогеры страны, всякие антоны мотолько, будут ходить сюда стричься. И так раза два или три.
Малость обалдевшие от такого внимания брадобреи пытались быть вежливыми и обещали подумать. Всякие антоны мотолько — это ведь не хухры-мухры. Правда, плакаты, которыми Дашкевич пытался «украсить» их заведение, сорвали.
 

Затем Дашкевич и Пальчис переключилась на журналистов и попыталась донести до зрителей смысл перфоманса.
По их словам, в Беларуси не правовое государство. В правовом, вроде Литвы, этих парикмахеров, у которых звездочка нарисована, даже в страну бы не пустили. А у нас произвол и тоталитаризм, поэтому звездочка разрешена. И поэтому надо противопоставить «чекистам» общественное мнение, выразителем которого, конечно, являются Пальчис с Дашкевичем.
Дальше включилась привычная песня про то, что Сталин хуже Гитлера — фашисты убили 18 миллионов во всем мире, а коммунисты только в своей стране 18 с половиной (почему 18 миллионов убитых коммунистами — это бред можно прочитать тут и тут). Что такие заведения «отбеливают» идеологов террора. Что убивать плохо, а назвать заведение «чекист» все равно, что назвать «гестаповец» — жестоко и аморально.
На этом моменте стоит остановиться подробней.
Вот «Молодой фронт» (организация, которую ещё недавно возглавлял Дашкевич) с набором собственных героев на митинге 2014 года. Достаточно почитать сайт организации, чтобы понять, что плакат неслучаен — это последовательная позиция.
Брадобреи и лицемеры. «Бархатный террор» Дмитрия Дашкевича

Кто же эти достойные мужи?
? Роман Шухевич — военный лидер УПА, в 1942 году проводил карательные операции против белорусских партизан и мирных жителей.
? Степан Бандера — политическая «крыша» Шухевича. Один из инициаторов геноцидаполяков на Волыни.
? Станислав Булак-Балахович — во время Гражданской успел повоевать за красных, за белых сторонников единой России, за польских сторонников независимой Польши от моря до моря — и мимоходом заявить о себе как о белорусском патриоте. Антисемит и погромщик.
? Михаил Витушко — полицай во время оккупации 1941—1944-го.
? Винцент Годлевский — ксендз, мирно сотрудничал с гитлеровцами, пока те его не расстреляли.
Последний, пожалуй, единственный, у кого руки не по локоть в крови. С «идеологией террора» тут всё в порядке — они и есть террор.
И, как уже заметили в соцсетях, культовым для нашей национально-сознательной и либеральной общественности давно стал львовский ресторан Криївка, где можно окунуться в атмосферу бандеровского схрона и отведать закуски с экзотическими названиями типа «маскалики жареные».
Будучи во Львове, общественность очень любит туда хаживать, и никто про десятки тысяч убитых польских крестьян не вспоминает. Это же совсем другое дело, просто шутка и постмодернистская игра, хи-хи, ха-ха.
А теперь, дорогой читатель, сам ответь на вопрос: проблема в том, что чекисты убивали, или в том, что они отстреливали конкретно кумиров Дашкевича и Пальчиса?
Между прочим, защищая свою страну, свой народ и свою революцию от кровожадных авантюристов, которыми и были эти кумиры. И если бы у нас открылся бар «Хлопцы-балахоўцы», стала бы либеральная и национально-сознательная общественность подсчитывать сколько народу эти вояки порешили?…
Но чекисты, бандеровцы и прочие балаховцы — дела минувших дней. А это современность.
Брадобреи и лицемеры. «Бархатный террор» Дмитрия Дашкевича

Соратники Дмитрия — Василий Парфенков и Эдуард Лобов громят российские банки в Киеве. Банки не запрещены, но если настоящим патриотам чутьё подсказывает, что там враги, то отчего же не громить?
У нас государство «неправовое», позировать с дубиной посреди разбитых стекол пока нельзя (Парфенков в 2010-м пробовал — закончилось тюрьмой), поэтому Дмитрий, пока без дубины, выносит окружающим мозги не выходя за пределы уголовного законодательства.
Вот наш герой скандалит на открытии белорусско-российского мурала и обещает лишить бабушку пенсии, вот пытается сорвать встречу Николая Старикова с поклонниками (я его сам не люблю, но кому-то нравится, и они пришли послушать), а вот уже бузит на открытии памятника Ленину.
Брадобреи и лицемеры. «Бархатный террор» Дмитрия Дашкевича

Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць.Будет ли он продолжать? Разумеется! С такими мозгами заполучить широкую известность — задача не из простых. А тут на твоей стороне вся демократическая пресса. Радио «Свабода» ведет стримы, портал TUT.BY устраивает голосование стоит ли барбершопу поменять название. Жаль, не спросили у читателей, стоит ли мальчикам прекратить заниматься ерундой и перестать навязывать другим свои фантазии на тему истории.
В общем, не расслабляемся. Пальчис между делом сообщил, что где-то в Уручье видели «конфеты с Путиным», так что Чип и Дейл спешат на помощь — мы их еще много где увидим.
Кстати, милицию стоит вызывать сразу. Судя по хронометражу видео, из барбершопа комическая четверка удалилась минут через двадцать, а пока у них у самих с этими «акциями» не начнутся реальные проблемы, наши бурундучки не угомонятся.
Их начали бить.. Наконец-то..
Можно бесконечно смотреть, как течёт вода, как горит огонь и как Максим Шевченко бьёт по морде Николая Сванидзе. Кто ещё не видел — прошу насладиться.
 


 
Случилось это во вторник в прямом эфире радио «Комсомольская правда»:
Белорусскоязычный университет. История подводных камней
В свое время рупор пропаганды Третьего Рейха доктор Геббельс сформулировал несколько основных принципов, на которых зиждилась эффективность работы его ведомства. Один из этих принципов гласит: «Помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»»
Некоторые оппозиционные СМИ, называющие себя «независимыми», это правило замечательно усвоили. В то время как одни из них опускаются исключительно до черной пропаганды, большинство предпочитает серую. Ее всегда можно объяснить и оправдать с альтернативной точки зрения.


 
Замечательным примером такого приема стал скандал, инспирированный «Нашей Нивой» по поводу письма в редакцию «Советской Белоруссии» некой Регины Ластовской, которая выступила против создания в Республике Беларусь целиком белорусскоязычного вуза. Это послание действительно было опубликовано на сайте президентской газеты, однако не содержит комментариев, позволяющих определить отношение сотрудников редакции к словам Ластовской. Тем не менее, «Наша Нива» обвинила «Советскую Белоруссию» в том, что она «выступила «против создания Национального университета с преподаванием всех дисциплин на белорусском языке». Кроме того, оппозиционное СМИ высказало уверенность, что никакого письма не было, а журналисты сами написали его, чтобы выступить от лица белорусской общественности.

Если разбирать само письмо, то оно чрезвычайно эмоционально и несколько предвзято. Впрочем, сложно ожидать от обычного человека целиком объективной оценки происходящего. Поэтому я позволю себе дать параллельную трактовку слов Ластовской, присовокупляя к этому личные наблюдения и предположения.
На мой взгляд, Ластовская совершенно верно подметила, что целиком белорусскоязычный вуз станет рассадником национализма. И здесь я могу поделиться с читателей своим личным опытом, ибо замечательно помню университетские годы. В конце 90-х, да и в нынешние времена человек русофильских взглядов на историческом или ином гуманитарном факультете подвергался и подвергается постоянному давлению преподавателей-националистов. Некоторые из них в период моей учебы даже отказывались принимать экзамены на русском языке, хотя дело происходило в начале 2000-х. За активную гражданскую позицию приходилось платить оценками и нервами, вступать в постоянные конфликты и бороться с откровенным желанием твоих идейных противников изжить тебя из системы высшего образования.
При этом русскоязычные преподаватели никогда не проявляли подобной нетерпимости. Практически все они были людьми интернационалистических взглядов.
Необходимо понимать, что для националистов права и свободы – это исключительно инструмент борьбы с противниками. В иных случаях это просто сотрясение воздуха, не более. Эти люди без всякого зазрения напишут на тебя донос или устроят общественную травлю.
Не сложно предположить, во что они собираются превратить целиком белорусскоязычный вуз. Я даже подчеркну: «целиком». Т.е. основная задача здесь не в том, чтобы привить студенту любовь к родному языку, а в изживании русской культуры и навязывании своих ценностей.
Если у кого-то есть иллюзии по этому поводу, то он может сопоставить мой опыт с историей других людей, сталкивавшихся с подобной же дискриминацией. Или проследить эволюцию взглядов студентов от первого до последнего курса на исторических факультетах белорусских вузов.
Я буду целиком и полностью «за» белорусскоязычное обучение, если оно не станет разжигать ксенофобию во всех ее проявлениях.
В одной из своих предыдущих статей я писал о любительских курсах белорусского языка, организуемых общественными активистами в разных городах Беларуси. Так вот, все попытки нейтрально развивать белорусскую культуру потерпели крах. Не в последнюю очередь это связано с политическими взглядами той целевой аудитории, которая посещает данные мероприятия. И у меня нет никаких оснований сомневаться, что любой белорусскоязычный вуз станет объектом целенаправленной работы белорусских националистов по продвижению своей идеологии.
А вообще, скажу я вам, никто еще не задавался идеей создать в Беларуси целиком русскоязычный вуз. Так, чтобы все преподаватели читали лекции только на русском языке, а студенты не имели бы права отвечать им на белорусском. И если бы подобное предложение поступило, то оппозиция первым делом обвинила бы автора проекта в разжигании межнациональной розни.
Одним словом, сплошные двойные стандарты. С ярко выраженным желанием полностью уничтожить результаты референдума 1995 года…

Евгений Константинов
  • Автор: sidney
  • Автор: 16-02-2018, 01:22
Ваш телевизор Samsung Smart TV шпионит за вами

Тщательно подбирайте слова, сказанные возле телевизора. Ведь он может подслушивать.
Компания Samsung подтвердила, что их телевизоры с функцией Smart TV прислушиваются к каждому слову пользователя, поэтому клиентам не рекомендуется обсуждать личную информацию рядом с ними.
theweek.com.